Disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken, aanbevelingen en / of diensten die u via deze website worden aangeboden. Bata Industrials presenteert zijn websites als een service voor iedereen. Bata Industrials en haar dochterondernemingen of moederorganisatie, Bata Shoe Organisation, zijn niet verantwoordelijk voor, en wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit gebruik, verwijzing naar of vertrouwen op informatie op deze website of enige andere van de websites gelinkt vanaf deze website. Hoewel de informatie en inhoud op deze website is opgesteld met de bedoeling nauwgezet en periodiek te worden bijgewerkt, wordt geen garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, volledig en actueel is. Bata Industrials werkt volgens de nieuwe GDPR-richtlijnen. Hoewel de Bata Industrials-website voor Europa links kan bevatten die directe toegang bieden tot andere internetbronnen, waaronder websites, is Bata Industrials niet en zal nooit verantwoordelijk zijn voor de juistheid of inhoud van de informatie op deze websites (of een ander outlet). Links van Bata Industrials naar websites van derden vormen geen goedkeuring door Bata Industrials van de partijen of hun producten en diensten. Inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden gekopieerd zonder de toestemming van Bata Industrials.

Gekoppelde sites

Links naar andere externe websites kunnen op deze website worden aangeboden. Bata Industrials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van websites die zijn gelinkt naar of van deze site. De website van Bata Industrials kan links naar andere online bronnen bevatten, zoals websites waarvoor Bata Industrials niet verantwoordelijk is. Bata Industrials kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of inhoud van de informatie. Links van Bata Industrials naar websites van derden betekenen niet dat Bata Industrials de partijen of hun producten of diensten goedkeurt. Inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden gekopieerd zonder toestemming van Bata Industrials International.

Aansprakelijkheid en informatie

Bata Industrials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief de schade die kan worden veroorzaakt door virussen, malware of enige vorm van onnauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Bovendien kan Bata Industrials niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatievormen, al dan niet in verband met de website.

Gebruik van cookies

Onze Bata Industrials-websites maken gebruik van cookies die worden gebruikt voor webstatistieken om de beste gebruikerservaring te bieden. We respecteren uw privacy en zullen deze informatie niet aan derden verkopen.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze website en de informatie hierin, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Bata Industrials. Gebruikers krijgen toestemming om de website en de informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze informatie af te drukken of op te slaan. Elke andere vorm van gebruik van de website of de informatie vanwege bijvoorbeeld de opslag of reproductie van de website op een externe internetsite, hypertext-links, deep links of het maken van links tussen de website en een andere internetsite is verboden tenzij specifiek geautoriseerd door Bata Industrials.

Aan het laden
Aan het laden